Övrig skogsvårdVi tar även på oss andra skog- och landskapsvårdande åtgärder såsom:
  • Manuell huggning
  • Planering
  • Skogsbruksplanläggning
  • Skötsel av naturområden
  • Naturvårds/hyggesbränning

Kontakt

Johan Gotthardson
Gottes Skog & Röj AB

Västerbacka 208
922 66 Tavelsjö

Mobil: 073 - 055 76 07

Dela vår sida

Dela vår sida via sociala medier. Använd knapparna nedan.