RöjningEn av de mest lönsamma investeringarna i att bruka skogen är att få röjningen utförd med hög kvalitét i rätt tid eftersom det formar din framtida skog. Vår erfarna personal utför flera sorters röjningar såsom plantröjning, brunnsröjnng, ungskogsröjning, naturvårdsröjning, siktröjning samt underväxtröjning. Genom röjningen får man bland annat: Grövre, stabilare och friskare träd och därigenom ett högre netto i framtida gallringar. Möjligheter till framtida naturvärden samt en trevligare skog att vandra i framöver

Vi tar på oss jobb både på fast pris eller på timtid. Hör av er om ni vill ha hjälp med att få ett finare och mer värdefullt bestånd för er och för framtida generationer. 

Kontakt

Johan Gotthardson
Gottes Skog & Röj AB

Västerbacka 208
922 66 Tavelsjö

Mobil: 073 - 055 76 07

Dela vår sida

Dela vår sida via sociala medier. Använd knapparna nedan.