PersonalSkogsvård är en personalintensiv bransch och vi jobbar för att de anställda ska vilja komma tillbaka år efter år tack vare bra arbetsmiljö, god gemenskap samt konkurrenskraftiga löner.
Vår personal genomför årligen utbildningar som rör arbetsmiljö, natur- och kulturhänsyn, kvalitét och produktion med mycket mera.

Kontakt

Johan Gotthardson
Gottes Skog & Röj AB

Västerbacka 208
922 66 Tavelsjö

Mobil: 073 - 055 76 07

Dela vår sida

Dela vår sida via sociala medier. Använd knapparna nedan.